22. apríl. Pre niekoho deň ako každý iný, pre našu Zem niečo špeciálne. Deň Zeme oslavujeme každoročne práve 22. apríla, už 51 rokov.

Prečo a ako vznikol deň Zeme?

V roku 1962 bola publikovaná kniha z názvom Tichá jar od autorky Rachel Carson, ktorá sa zaoberala zvýšením informovanosti verejnosti a prejavením väčšieho záujmu o živé organizmy, životné prostredie a neoddeliteľné väzby medzi znečistením a verejným zdravým. Táto kniha sa stala bestsellerom a predalo sa viac ako pol milióna výtlačkov do 24 rôznych krajín.

Za prvý spúštač pre Deň Zeme môžeme považovať aj rok 1968. Práve v tento rok zorganizoval profesor Morton Shelly Hilbert spolu s Úradom verejného zdravotníctva na Michiganskej univerzite Sympózium o ekológií za cieľom lepšieho povedomia študentov o hrozbách znečisťovania Zeme a negatívneho vplyvu na ľudské zdravie. Sympóziu malo veľký úspech a veľa študentov sa začalo viac zaujímať o životné prostredie.

V roku 1969 sa stala ekologická havária – pri pobreží Santa Barbory unikla do oceánu obrovská ropná škvrna. Táto havária iniciovala vznik celonárodného hnutia študentov zásluhou senátora Wisconsinu Gaylorda Nelsona, ktorý bol už dlhšie znepokojený zhoršujúcim sa prostredím v USA. Gaylord Nelson oznámil médiám myšlienku výučby o životnom prostredí v univerzitných kampusoch, o ktorej presvedčil aj Peta McCloskeyho, republikánskeho kongresmana zameraného na ochranu prírody. Spolu prijali mladého aktivistu Denisa Hayesa, ktorý zorganizoval prvú výuku v kampusoch.

V roku 1970, práve na 22. apríla, začalo viac ako 20 miliónov Američanov protestovať proti znečisťovanie životného prostredia v Spojených štátov. Chceli dosiahnuť lepšiu ochranu životného prostredia pre seba, no i zvieratá. Po protestoch vláda prijala opatrenia na ochranu životného prostredia, bol prijatý Zákon o čistom ovzduší a vznikla Agentúra na ochranu životného prostredia. Presne 2 roky po tom vláda prijala Zákon o čistej vode a nasledujúci rok aj Zákon o ohrozených druhoch zvierat.

Prečo práve 22. apríl?

Tento deň bol vybratý skôr zo strategického hľadiska, aby bola možná čo najväčšia účasť študentov, keďže je to jeden z dní medzi jarnými prázdninami a záverečnými skúškami.

Ako pomôcť našej Zemi (aspoň) v tento deň?

Pomôcť vie úplne každý, je to veľmi jednoduché. Stačí sa rozhliadnuť po svojom okolí a napríklad pozbierať z neho odpadky. V tento deň bývajú usporadúvané všelijaké čistiace akcie, určite aj vo Vašom okolí. Prípade, ak o žiadnej neviete, zavolajte rodinu či kamarátov a usporiadajte si čistenie Vášho okolia sami.

Vždy zanechajte miesto aspoň o kúsok lepšie, ako keď ste ho našli. 🙂

Príroda, Odpadky, Znečistenie, Ekológia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *