Ide o medzinárodnú dohodu medzi 196 krajinami. 12. Decembra 2015 túto dohodu podpísalo 196 krajín, medzi ktorými je aj Slovensko. Cieľom tejto dohody je, aby rast teploty neprekročil hranicu 1,5 °C v porovnaní s hodnotami pred priemyselnou revolúciou. V druhej polovici 21. storočia by sme mali dosiahnuť tzv. klimatickú neutralitu. To znamená, že vyprodukujeme toľko emisií, koľko bude príroda schopná znášať. Táto dohoda, ale požaduje ekonomické a sociálne zmeny, aby sme mohli klimatickým zmenám čeliť teraz a aj v budúcnosti. Parížska dohoda využíva 5 ročný cyklus, v ktorom má zadefinované ciele na najbližšie 5 ročné obdobie.

Giraffe Sign Paris Agreement For Climate Change Stock Photo - Download  Image Now - iStock

Parížska dohoda funguje…

Pokiaľ chceme, aby parížska dohoda mala zmysel, vyžaduje si to veľa úsilia. Pozitívom je, že aj vďaka tejto dohode sú priemyselní giganti nútení hľadať cesty, ktoré sú viac „eco friendly“…

Parížska dohoda vs. D. Trump

Keď sa D. Trump v roku 2017 vyhlásil, že klimatické zmeny sú hoax, rozhodol sa odstúpiť od tejto dohody. D. Trump toto rozhodnutie zdôvodnil takto: “ Táto dohoda nie je ani tak o klíme, ale o tom aby ostatné krajiny získali finančnú výhodu nad USA.“ Fakt je, že USA sa považuje sa 2. najväčšieho tvorcu emisií na svete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *